Informeller Empfang, 21. September 2004
     
     
     
       
         
  Feierliche Eröffnung des Kongresses am 22. September 2004
    Dorint Sofitel Schweizerhof
     
     
     
     
       
         
  Kongress 1. Abschnitt, 22. September 2004
     
     
     
     
     
         
  Kongress 2. Abschnitt, 23. September 2004
     
     
     
       
         
  Kongress 3. Abschnitt, 23. September 2004
     
     
     
     
     
         
  Kongress 4. Abschnitt, 24. September 2004
     
     
     
       
         
  Kongress 5. Abschnitt, 24. September 2004
     
     
     
       
         
 

Dresdner Bank, Pariser Platz, 22. September 2004

     
     
     
     
     
       
         
  MS La Paloma, Gala am 24. September 2004
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       

 

 
Home